Red Desert teoskuva_kuva Mikko Makkonen.JPG

RED DESERT
premiere 28.8.2021 Rovaniemi

Ne, jotka kulkevat aavikolla,
tuntevat ja aistivat lihallaan,
keräävät luita,
juoksevat ajattomina ja vapaina.
Huutaen ja iloiten ne juhlivat sitä voimaa,
joka usein vaiennetaan.


Red Desert -teoksessa esiintyjät asettuvat tutkimaan aggression eri
kehollistumia sekä naiseuden kuvastoja. Teoksessa aggressio
moninaisuudessaan toimii lähtökohtana virtuoosiselle liikemateriaalille,
kehollisuuksille ja kompositiolle. Käsittelemme aggressiota ruumiillisena
tapahtumana, energiana, suuntana, tunnelmana sekä universaalina ja
dynaamisena ilmiönä, joka resonoi esiintyjien kokemushorisonttia vasten.
Teoksen maailma on inspiroitunut Clarissa Pinkola Estésin kirjasta Naiset, jotka
kulkevat susien kanssa (1992), joka käsittelee villinaisen arkkityyppejä myyteissä
ja kertomuksissa.


Koreografia: Mia Jaatinen ja työryhmä
Esiintyjät: Sanni Giordani, Mia Jaatinen ja Elisa Tuovila
Äänisuunnittelu: Josu Mämmi
Valosuunnittelu: Riikka Karjalainen
Tuotanto: Mia Jaatinen ja Kinetic Orchestra
Ensi-ilta: 28.8.2021, Kulttuuritalo Wiljami, Rovaniemi


Teosta ovat tukeneet: Taiteen Edistämiskeskus, Samuel Huberin Taidesäätiö
sekä Liisa Pentti+Co residenssi