top of page
Red Desert_Antti Kurola.jpg

RED DESERT(2021)

Ne, jotka kulkevat aavikolla,
tuntevat ja aistivat lihallaan,
keräävät luita,
juoksevat ajattomina ja vapaina.
Huutaen ja iloiten ne juhlivat sitä voimaa,
joka usein vaiennetaan.


Red Desert -teoksessa esiintyjät asettuvat tutkimaan aggression eri kehollistumia sekä naiseuden kuvastoja. Teoksessa aggressio moninaisuudessaan toimii lähtökohtana virtuoosiselle liikemateriaalille, kehollisuuksille ja kompositiolle. Käsittelemme aggressiota ruumiillisena tapahtumana, energiana, suuntana, tunnelmana sekä universaalina ja dynaamisena ilmiönä, joka resonoi esiintyjien kokemushorisonttia vasten. Teoksen maailma on inspiroitunut Clarissa Pinkola Estésin kirjasta Naiset, jotka kulkevat susien kanssa (1992), joka käsittelee villinaisen arkkityyppejä myyteissä
ja kertomuksissa.

Kesto: 50 min


Koreografia: Mia Jaatinen ja työryhmä
 

Esiintyjät: Sanni Giordani, Mia Jaatinen ja Elisa Tuovila
 

Äänisuunnittelu: Josu Mämmi
 

Valosuunnittelu: Riikka Karjalainen
 

Tuotanto: Mia Jaatinen ja Kinetic Orchestra
 

Teosta ovat tukeneet: Taiteen Edistämiskeskus, Samuel Huberin Taidesäätiö sekä Liisa Pentti+Co residenssi

Ensi-ilta: 28.8.2021 Kulttuuritalo Wiljami, Rimpparemmi, Rovaniemi

Muut esitykset:

11.9.2021 VanDance, Vantaa

9.-11.5.2022 Spring Break Festivaali kulttuurikeskus Stoa

25.5.2022 Tanssi Virtaa Tampereella -festivaali

bottom of page