Red Desert teoskuva_kuva Mikko Makkonen.JPG

RED DESERT

esitykset 9 - 11.5.2022 kulttuurikeskus STOA 

Ne, jotka kulkevat aavikolla,
tuntevat ja aistivat lihallaan,
keräävät luita,
juoksevat ajattomina ja vapaina.
Huutaen ja iloiten ne juhlivat sitä voimaa,
joka usein vaiennetaan.


Red Desert -teoksessa esiintyjät asettuvat tutkimaan aggression eri kehollistumia sekä naiseuden kuvastoja. Teoksessa aggressio moninaisuudessaan toimii lähtökohtana virtuoosiselle liikemateriaalille, kehollisuuksille ja kompositiolle. Käsittelemme aggressiota ruumiillisena tapahtumana, energiana, suuntana, tunnelmana sekä universaalina ja dynaamisena ilmiönä, joka resonoi esiintyjien kokemushorisonttia vasten. Teoksen maailma on inspiroitunut Clarissa Pinkola Estésin kirjasta Naiset, jotka kulkevat susien kanssa (1992), joka käsittelee villinaisen arkkityyppejä myyteissä
ja kertomuksissa.

Kesto: 50 min
Koreografia: Mia Jaatinen ja työryhmä
Esiintyjät: Sanni Giordani, Mia Jaatinen ja Elisa Tuovila
Äänisuunnittelu: Josu Mämmi
Valosuunnittelu: Riikka Karjalainen
Tuotanto: Mia Jaatinen ja Kinetic Orchestra
Teosta ovat tukeneet: Taiteen Edistämiskeskus, Samuel Huberin Taidesäätiö sekä Liisa Pentti+Co residenssi

Ensi-ilta: 28.8.2021 Kulttuuritalo Wiljami, Rovaniemi

Muut esitykset: 11.9.2021 VanDance, Vantaa

Tulossa: 9.-11.5.2022 kulttuurikeskus STOA Spring Break Festivaali